?!DOCTYPE html> 矛_庄房C资质代办_矛_庄企业注册_矛_庄怎么注册公司-矛_庄华隆胦务咨询有限公?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0052/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0052/css/style.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0052/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0052/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0052/js/xdd.js"></script> <script src="/template/XYS0052/js/nav.js" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <section class="container-fluid fixed1"> <div class="top hidden-xs"> <div class="cont"> <div class="xp_l">矛_庄华隆胦务咨询有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">矛_庄公司注?/a>?a href="/supply/">矛_庄注册公司的费用</a>?a href="/news/">房地产开发资质办?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="xp_r"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34814/stat/"></script></div> </div> </div> <div class="container jianju"> <div class="header"> <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> <div class="container-fluid"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#example-navbar-collapse"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"><img src="/uploads/logo/20181102094113.png" alt="矛_庄华隆胦务咨询有限公?/></div> </div> <div class="collapse navbar-collapse xdd dropdown" id="example-navbar-collapse"> <ul class="nav navbar-nav"> <li><a rel="nofollow" href="/">|站首页<i class="sr-line"></i></a></li> <li id="mainlevel"><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们<i class="sr-line"></i> </a> <ul style="display: none;"> <li><a href="/about/" rel="nofollow">公司概况</a></li> </ul> </li> <li id="mainlevel"><a rel="nofollow" href="/gszc/">工商注册<i class="sr-line"></i> </a> <ul style="display: none;"> <li><a href="/gszc/dbzz/" rel="nofollow">代办执照</a></li> <li><a href="/gszc/gszc46/" rel="nofollow">工商注册</a></li> <li><a href="/gszc/zz/" rel="nofollow">增资</a></li> <li><a href="/gszc/yz/" rel="nofollow">验资</a></li> <li><a href="/gszc/nj/" rel="nofollow">q检</a></li> <li><a href="/gszc/bg/" rel="nofollow">变更</a></li> <li><a href="/gszc/gszx/" rel="nofollow">公司注销</a></li> </ul> </li> <li id="mainlevel"><a rel="nofollow" href="/dljz/">代理记̎<i class="sr-line"></i></a> <ul style="display: none;"> <li><a href="/dljz/dljz38/" rel="nofollow">代理记̎</a></li> <li><a href="/dljz/nssb/" rel="nofollow">U税x</a></li> <li><a href="/dljz/hsqj/" rel="nofollow">汇算清缴</a></li> <li><a href="/dljz/cwzx/" rel="nofollow">财务咨询</a></li> <li><a href="/dljz/ssch/" rel="nofollow">E收{划</a></li> <li><a href="/dljz/hjsj/" rel="nofollow">会计审计</a></li> <li><a href="/dljz/swsj/" rel="nofollow">E务审计</a></li> <li><a href="/dljz/zcpg/" rel="nofollow">资评估</a></li> <li><a href="/dljz/xmkhxbg/" rel="nofollow">目可行性报?/a></li> </ul> </li> <li id="mainlevel"><a rel="nofollow" href="/zzdb/">资质代办<i class="sr-line"></i></a> <ul style="display: none;"> <li><a href="/zzdb/fdckfzzxb/" rel="nofollow">房地产开发资质新?/a></li> <li><a href="/zzdb/fdckfzzyj/" rel="nofollow">房地产开发资质g?/a></li> <li><a href="/zzdb/pxxjhk/" rel="nofollow">培训学校许可</a></li> <li><a href="/zzdb/lwpqhk/" rel="nofollow">力_zN许可</a></li> <li><a href="/zzdb/rlzyhk/" rel="nofollow">人力资源许可</a></li> <li><a href="/zzdb/yszzhk/" rel="nofollow">p制作许可</a></li> <li><a href="/zzdb/dlyshk/" rel="nofollow">道\q输许可</a></li> <li><a href="/zzdb/spjyhk/" rel="nofollow">食品l营许可</a></li> <li><a href="/zzdb/hgjckqhk/" rel="nofollow">关q出口权许可</a></li> <li><a href="/zzdb/dxzzywhk/" rel="nofollow">电信增g务许?/a></li> <li><a href="/zzdb/ddhhk/" rel="nofollow">典当行许?/a></li> <li><a href="/zzdb/rzxdbhk/" rel="nofollow">融资性担保许?/a></li> <li><a href="/zzdb/xedkjyhk/" rel="nofollow">额hl营许可</a></li> </ul> </li> <li id="mainlevel"><a rel="nofollow" href="/zjyw/">资金业务<i class="sr-line"></i></a> <ul style="display: none;"> <li><a href="/zjyw/zjzm/" rel="nofollow">资金证明</a></li> <li><a href="/zjyw/ckzm/" rel="nofollow">存款证明</a></li> <li><a href="/zjyw/grjqygz/" rel="nofollow">个h及企业过?/a></li> <li><a href="/zjyw/zjgq/" rel="nofollow">资金q桥</a></li> <li><a href="/zjyw/dz/" rel="nofollow">垫资</a></li> </ul> </li> <li id="mainlevel"><a rel="nofollow" href="/rlzy/">人力资源<i class="sr-line"></i></a> <ul style="display: none;"> <li><a href="/rlzy/djsb/" rel="nofollow">代缴C保</a></li> <li><a href="/rlzy/wxyj/" rel="nofollow">五险一?/a></li> <li><a href="/rlzy/qp/" rel="nofollow">招聘</a></li> <li><a href="/rlzy/px/" rel="nofollow">培训</a></li> <li><a href="/rlzy/rswb/" rel="nofollow">Z外包</a></li> <li><a href="/rlzy/datg/" rel="nofollow">档案托管</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们<i class="sr-line"></i></a></li> <li class="phone-size hidden-xs"><a><em class="icon icon-phone"></em>18931167007</a></li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> </section> <section class="carousel slide banner" data-ride="carousel" id="main_banner" > <!-- 下面的小点点Q活动指C器 --> <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <!-- 轮播?--> <div class="carousel-inner" role="listbox"> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20181105084834.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181102051506.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181102044848.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1,j=1;i<picarr.length,j<picarr.length;i++,j++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><a target='_blank' href="+imgLink[j]+"><img src="+picarr[i]+" alt=''></a></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> </section> <section class="container"> <div class="mbx pull-right">您现在所在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a></div> </section> <section class="container"> <div class="pro-fl col-lg-3 "> <p>新闻资讯</p> <div class="pro_z"> </div> </div> <div class="pro-cp col-lg-9"> <div class="clearfix"></div> <div class="news_nr"> <div class="col-lg-12 news_text"> <div class="news_title"><a href="/news/64.html">记̎公司体脓又周?/a><span class="pull-right">2019-07-03</span></div> <p>记̎是公司必不可的一事物,公怹不例外,做好账才能保障工作的有序q行Q今天石家庄代理记̎编l大家讲一下小公司如何记̎吧: 1、收集、保好各类原始记̎凭证Q原始凭证是在经业务发生时取得或填?/p> </div> <div class="col-lg-12 news_text"> <div class="news_title"><a href="/news/63.html">矛_庄注册公叔R要注意什?/a><span class="pull-right">2019-06-28</span></div> <p>要求一Q注册地址众所周知Q要求注册公司地址为商务办公地址Q即一般情况下公司可以办公写字楼和商务楼办公室;如果没有商务办公地址Q也可以选择注册公司代办单位提供的有工商备案信息的虚拟地址q行注册Q同h?/p> </div> <div class="col-lg-12 news_text"> <div class="news_title"><a href="/news/62.html">矛_庄房C资质代办各种条g</a><span class="pull-right">2019-06-20</span></div> <p>一、房C开发资质等U核定标准:Q一Q房C开发一U资质: 1Q注册资本不低于5000万元Q? 2Q从事房C开发经?q以上; 3Q近3q房屋徏{面U篏计竣?0万^方米以上Q或者篏计完成与此相</p> </div> <div class="col-lg-12 news_text"> <div class="news_title"><a href="/news/61.html">矛_庄代理记账机构n边的财税专家</a><span class="pull-right">2019-06-19</span></div> <p>Z么越来越多的企业选择矛_庄代理机构,更加省心省力Q方便快捗ؓ什么说代理记̎行业前景可观。石家庄代理记̎财政咨询重要是将全体财政ȝ丑֊依据企业的分化成几多模块Qƈ这些模块中不长于治理或不具上风</p> </div> <div class="col-lg-12 news_text"> <div class="news_title"><a href="/news/60.html">矛_庄工商注册之个h工作室如何注?/a><span class="pull-right">2019-06-17</span></div> <p>1. 程:工商登记→公安局备案ȝ→质量技术监督局办理l织机构代码证书→银行开户→国地E登记?2. 个体的注册费用约几百元。有限公司的注册费用是按照注册资金收取的Q比?0万元的公司得1000多元</p> </div> <div class="col-lg-12 news_text"> <div class="news_title"><a href="/news/59.html">矛_庄公司注册助您成功\上远?/a><span class="pull-right">2019-06-15</span></div> <p>矛_庄公司注册助您成功\上远航,现在随着市场环境的不断完善,相关工商注册代办公司的服务质量也提高了很多,其是在节省旉_֊和代办过E中凸显了很多优ѝ那么其具体体现在哪些方面呢Q下面ؓ大家介绍相关?/p> </div> <div class="col-lg-12 news_text"> <div class="news_title"><a href="/news/58.html">矛_庄代理记账公怸您共?/a><span class="pull-right">2019-06-13</span></div> <p>矛_庄代理记账公怸你共赢,Z么这么多企业会坚持选择我们财务代理公司Q选择代理记̎Q就意味着能够在降低企业开支、节U成本的同时Qn受高水^和规范化的会计服务,提高效率Q有利于加强企业的内部控制水qI</p> </div> <div class="col-lg-12 news_text"> <div class="news_title"><a href="/news/57.html">矛_庄注册公司让梦前?/a><span class="pull-right">2019-06-13</span></div> <p>矛_庄注册公司提供及时咨询,省时省心。帮助创业者们梦想实现。那我们该如何选择财务公司Q新公司注册需要胦务吗?矛_庄注册公司必要找一个有从业资格证的会计才行Q要不然E务局不会l你办税务登记证的?、一</p> </div> <div class="pages"> <ul> <li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </section> <div class="g_ft f_fw"> <div class="cont f_pr"> <div class="m_ft2"> <h4> 底部D <em>/ Navigation</em></h4> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">服务目</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/download/">案例展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> <div class="m_ft1"> <span class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1275266113'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1275266113%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></span> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-08-31/"></script> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">冀ICP?7023386?1</a> <span class="visible-lg-inline-block">热门城市推广Q?/span> <p style="font-size:12px;">Copyright© <a href="http://www.cidolr.live" rel="nofollow">www.cidolr.live</a>[矛_庄房C资质代办哪家好?供应订做多少钱?矛_庄怎么注册公司怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供石家庄注册公司、石家庄公司注册多少钱、石家庄房地产资质、石家庄企业注册{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> <p> <a href="http://www.shidaihudong.com" target="_blank" rel="nofollow"> <img src="/template/XYS0052/Images/sdhd.png" alt="时代互动"></a></p> </div> <div class="m_ft3"> <h4> 扫一?<em>/ scan</em></h4> <ul> <li><img alt="/" src="/template/XYS0052/images/er.png" title="/"><em>微信二维?/em></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="34814"></script> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=6698627" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) </script> <!-- Baidu Button END --> <script> $(function(){ $(".xdd li a").each(function(){ if($(this).attr("href")==window.location.pathname){ $(this).find(".sr-line").addClass("block"); } }); }); </script> <script src="http://w1.ttkefu.com/k/?fid=3J9HGG0" charset=utf-8></script><div style="display:none;"><a href='http://www.ttkefu.com'>在线客服pȝ</a></div> <a href="http://www.cidolr.live/"><span class="STYLE1">жڴ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>